Το μάθημα έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει τους αγρότες —και όχι μόνο— στην ορθή διαχείριση και ανακύκλωση του πλαστικού που χρησιμοποιείται στις διάφορες καλλιέργειες.

Το μάθημα δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου "Agricultural WAste valorisation for a competitive and sustainable Regional Development - AWARD".