Το μάθημα είναι εισαγωγικό σε θέματα επιχειρηματικότητας. Αναπτύσσονται θέματα σχετικά με την ίδρυση μιας επιχείρησης, το business plan, τα οικονομικά, τις δημόσιες σχέσεις, το μάρκετινγκ κ.λπ.

Το μάθημα δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου "Agricultural WAste valorisation for a competitive and sustainable Regional Development - AWARD".